Συνδέσεις και παραπομπές σε Συνεργάτες

www.polycart-bg.com - Our ordering platform for Bulgaria and the Balkans

www.polycart.info - General information website of Polycart PLC

www.polypack-packaging.com - Packaging information and ordering platform

www.polycart-envelopes.com - Envelopes, mailings and mail packaging platform

www.polycart-filing.com - Files and archiving materials platform

www.europapier.com - Paper supplier, with merchants all over East Europe

www.mondi.com - Paper supplier, with merchants all over Europe

www.kartonsan.com.tr Turkey - Cardboard supplier for folding boxes

www.dunapack-packaging.com - Supplier of corrugated materials.

www.polinas.com and nuroll, Italy - Supplier of plastic materials

www.mm-karton.com - Cardboard supplier

www.igepagroup.com - Custom papers and specialities

www.antalis.com - Art papers

www.pcce.eu Germany - Machines for packaging, printing and converting

www.gammapp.eu - Supplier of films and papers fo packaging

www.portucelsoporcel.com - Offset papers

www.smurfitkappa.com Holland - Solid board for packaging

www.upm-kymmene.com - Envelope papers and packaging customer

www.rondo-ganahl.com Austria - Corrugating Materials and Boards

www.blasetti.com Italy - Coloured papers and client for envelopes

www.solomonto.com Bulgaria - Project Management and EU Funding Partner

Το δίκτυό μας από εταιρείες και ιστοσελίδες

Λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων παραγωγής συσκευασίας και την τεράστια εμπειρία μας, έχουμε διαιρέσει την εταιρεία σε διάφορους τομείς, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες πιο αποτελεσματικά. Πρώτον, στα αριστερά έχουμε την ιστοσελίδα εταιρικές πληροφορίες www.polycart.info με γενικές πληροφορίες, τις αξίες, την ευθύνη και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης για την εταιρεία. Δεύτερον έχουμε τις πλατφόρμες πληροφορίες για το προϊόν 3 για τη συσκευασία, φακέλους και στοιχεία αλληλογραφίας αντίστοιχα που χρησιμοποιούμε ως πληροφορίες για το προϊόν και την πλατφόρμα παραγγελιών στα αγγλικά για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Στη συνέχεια, για την 5η γραμμή έχουμε τις πληροφορίες του προϊόντος και την πλατφόρμα παραγγελιών για την αγορά της Βουλγαρίας για όλα τα προϊόντα μας, μόνο στη βουλγαρική γλώσσα και μια τεράστια επιλογή των προϊόντων που παράγουμε, που μπορούμε να εξάγουμε μόνο μικρό μέρος εκτός της Βουλγαρίας. Και το τελευταίο τμήμα είναι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σε εταιρικές σχέσεις για τις πρώτες ύλες, μηχανήματα και αναλώσιμα για τις κύριες δραστηριότητες μας. Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας για την προμήθεια των συσκευασιών ή των πρώτων υλών, παρακαλώ γράψτε μας e-mail ώστε να μπορούμε να δούμε την προσφορά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει.