Yêu cầu thông tin và giá cả cho Bao bì

Nhập tất cả các thông tin bạn có về vật chất và kích thước để có được một đề nghị cho các sản phẩm của chúng tôi. Hãy viết tên, điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi có thể viết cho em với câu hỏi và giá ngay!

  • công ty

    Thông tin ngắn về Công ty Polycart Bao bì, ý tưởng kinh doanh của chúng tôi và lịch sử của công ty.

  • sản phẩm

    Thông tin về các sản phẩm của chúng tôi sản xuất bao bì cho khách hàng trong Liên minh châu Âu.

  • Liên hệ

    Thông tin liên lạc của chúng tôi để cung cấp và các câu hỏi. Vui lòng viết nếu có thể bằng tiếng Anh.

EU tài trợ dự án

Chúng tôi làm việc với các dự án từ Liên minh châu Âu cho các công ty tư nhân và chính phủ.